En historie om et maste skur i Rantzausminde Havn . Lige nu kan man se på billederne at kommunen ikke engang kan overkomme og slå græsset så man kan komme ud og ind med master. Vi fik dog udbygget skuret for en del år siden da stod skuret så i en del år uden maling . Vi fra bådelauget fik en aftale om og male skuret og kunne få et beløb til foreningen . Vi fik malingen og malede hele skuret men da vi kom til og skulle have et beløb til foreningen fik vi ingenting så det var flot. For uden har skuret været for lille i de sidste 5 år og der skal der også bruges penge på et nyt ved siden af. !!!