Generalforsamling 2021

i Rantzausminde Bådelaug

Grundet corona blev der ikke afholdt generalforsamling i 2021.