Rantzausminde Bådelaug

Lidt historie

Stiftet den 24.september 1973.

Rantzausminde Bådelaug blev stiftet med det formål at varetage bådejernes interesser og trivsel i og ved Rantzausminde Lystbådehavn

24. september 2013 har vi 40 års jubilæum

Gennem de 40 år har Bådelauget haft en meget trofast medlemsskare. Nogle har været meget aktive i Bådelauget, andre har været medlemmer for at støtte Bådelauget. Der er medlemmer, der uafbrudt har været medlem gennem 40 år, selvom om de har afhændet deres båd.

Det er således en meget trofast medlemsskare vi har. Ved arrangementer kan vi samle op mod en tredjedel af vore medlemmer. Når vi til efteråret vil fejre jubilæet med en fest i forsamlingshuset, håber vi på god tilslutning, men ved jo godt, at ikke alle deltager. Derfor og for at påskønne at alle medlemmer understøtter Bådelaugets økonomi, stillede bestyrelsen ved generalforsamlingen i marts forslag om at lade næste år være kontingent frit, hvilket blev vedtaget.

Et udsnit af vores sponsorer

Nyheder

Standerhejsning lørdag den 8/5 kl 15

Vi holder standerhejsning lørdag den 8/5 kl 15.00 Vi mødes på grill pladsen og bådelauget er vært med lidt og spise og drikke. Jeg håber vi kan få et par fornøjlige times sammen her før sæson start. På bestyrelsens vegne Frede West

ARBEJDSSTILLADS TIL BÅDKLARGØRING

3 STK GALVANISEREDE ARBEJDSBUKKE 2 STK UBEHANDLEDE ARBEJDSBUKKE 2 STK GANGBROER 1 STK ALU STIGE ALLE ENHEDER ER MÆRKET MED ” R B L ” STILLADSET HENSTÅR I DET AFLÅSTE RUM I DEN NORDLIGE ENDE AF MASTESKURET. STILLADSET MÅ KUN ANVENDES PÅ PLADSEN OG STILLES TILBAGE EFTER...

Lidt nyt fra bestyrelsen

Da vi ikke har kunne afholde general forsamling sidste år og at vi stadig ikke kan afholde her i 2021 har vi lidt ændringer. Vi har et par medlemmer som har ønsket og træde ud af bestyrelsen og det Vil vi naturligvis opfylde . Det er Nicolai Iversen. Samt suppleant...

Telefon

Se bestyrelsen