Rantzausminde Bådelaug

Lidt historie

Stiftet den 24.september 1973.

Rantzausminde Bådelaug blev stiftet med det formål at varetage bådejernes interesser og trivsel i og ved Rantzausminde Lystbådehavn

24. september 2013 har vi 40 års jubilæum

Gennem de 40 år har Bådelauget haft en meget trofast medlemsskare. Nogle har været meget aktive i Bådelauget, andre har været medlemmer for at støtte Bådelauget. Der er medlemmer, der uafbrudt har været medlem gennem 40 år, selvom om de har afhændet deres båd.

Det er således en meget trofast medlemsskare vi har. Ved arrangementer kan vi samle op mod en tredjedel af vore medlemmer. Når vi til efteråret vil fejre jubilæet med en fest i forsamlingshuset, håber vi på god tilslutning, men ved jo godt, at ikke alle deltager. Derfor og for at påskønne at alle medlemmer understøtter Bådelaugets økonomi, stillede bestyrelsen ved generalforsamlingen i marts forslag om at lade næste år være kontingent frit, hvilket blev vedtaget.

Et udsnit af vores sponsorer

Nyheder

Formandens beretning for 2020/2021

Min beretning vil blive indledt af at Jens Erik .gl Formand gerne vil bytte plads med mig da jeg jo var næst formand og det sagde jeg ja tak til da jeg tænkte at med det arbejde jeg havde haft som næstformand kunne det jo kun blive lettere og være formand. Vi har haft...

Standernedtagning

Der er standernedtagning Lørdag den 16/10 kl. 15 På grill pladsen og bådelauget er vært med kaffe og æbleskiver samt andet godt. Vi ses Venlig hilsen Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 28. oktober kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling Rantzausminde Bådelaug Generalforsamling torsdag den 28. oktober kl. 19.00 på Strandgården 1:  Valg af dirigent Formandens beretning Regnskabsaflæggelse budget og fastlæggelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Valg til...

Telefon

Se bestyrelsen