Rantzausminde Bådelaug

Lidt historie

Stiftet den 24.september 1973.

Rantzausminde Bådelaug blev stiftet med det formål at varetage bådejernes interesser og trivsel i og ved Rantzausminde Lystbådehavn

24. september 2013 har vi 40 års jubilæum

Gennem de 40 år har Bådelauget haft en meget trofast medlemsskare. Nogle har været meget aktive i Bådelauget, andre har været medlemmer for at støtte Bådelauget. Der er medlemmer, der uafbrudt har været medlem gennem 40 år, selvom om de har afhændet deres båd.

Det er således en meget trofast medlemsskare vi har. Ved arrangementer kan vi samle op mod en tredjedel af vore medlemmer. Når vi til efteråret vil fejre jubilæet med en fest i forsamlingshuset, håber vi på god tilslutning, men ved jo godt, at ikke alle deltager. Derfor og for at påskønne at alle medlemmer understøtter Bådelaugets økonomi, stillede bestyrelsen ved generalforsamlingen i marts forslag om at lade næste år være kontingent frit, hvilket blev vedtaget.

Et udsnit af vores sponsorer

Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 28. oktober kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling Rantzausminde Bådelaug Generalforsamling torsdag den 28. oktober kl. 19.00 på Strandgården 1:  Valg af dirigent Formandens beretning Regnskabsaflæggelse budget og fastlæggelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Valg til...

Rantzausminde Havn

Så er der lidt mere til Rantzausminde Havn. Vi har nu i 12-14 år haft et nyt slæbested øverst på listen. Desværre har man ikke ville gøre noget ved det. Det tidligere slæbested havde en vogn der kørte på skinner men den stod for en renovering og det ville havnen ikke...

Bevilling af 1,5 mill kr

Bevilling af 1,5 mill kr ?? Til hvad . Ja det kunne godt være spørsmålet. Der er nu sat 1.5 mill kr til en reparation af vores Vester molehoveder. Det skal siges at vi i ret mange år har påtalt dette og de er nu så dårlige at de er ved og falde ned i havet da alle...

Telefon

Se bestyrelsen