Bevilling af 1,5 mill kr ?? Til hvad . Ja det kunne godt være spørsmålet. Der er nu sat 1.5 mill kr til en reparation af vores Vester molehoveder. Det skal siges at vi i ret mange år har påtalt dette og de er nu så dårlige at de er ved og falde ned i havet da alle pæle er rådnet væk . Bare en mindre på sejling vil få det hele til og skride sammen . Dette er på talt i den dykker undersøgelse som vi ikke kan få udleveret. I denne forbindelse har der været i mere end 10 år store problemer med bølger som som kommer ind fra syd vest lige ind i havnen og ødelægger fortøjninger og andet . Vi kan godt mærke den klima forandring der er ved og ske med især kraftig vind så derfor har vi bedt om en forbedring af molehoveder og ikke kun en nødtørftig reparation . Jeg håber at dette har været til debat i udvalget for teknik og miljø. Arbejdet vil gå igang i uge 42 . Jeg vil foreslå at udsætte dette til politikerne har talt om dette. Det er dog trods alt borgernes penge der bliver brugt , eller er det brugerne af havnen der i sidste ende betaler da vi lægger 1,1 mill kr i havnen hvert år. Der er ved lagt foto hvordan det ser ud i dag og hvordan vi tænker det kunne se ud efter reparation.