3 STK GALVANISEREDE ARBEJDSBUKKE
2 STK UBEHANDLEDE ARBEJDSBUKKE
2 STK GANGBROER
1 STK ALU STIGE
ALLE ENHEDER ER MÆRKET MED ” R B L ”

STILLADSET HENSTÅR I DET AFLÅSTE RUM I DEN NORDLIGE ENDE AF MASTESKURET.

STILLADSET MÅ KUN ANVENDES PÅ PLADSEN OG STILLES TILBAGE EFTER BRUG.

NØGLE TIL RUMMET ER DEN SAMME SOM TIL MASTESKURET.

UDLÅNES TIL MEDLEMMER AF RANTZAUSMINDE BÅDELAUG.