Kalender

Aktivitetskalender

Lørdag den 4. maj kl. 15.00.
Standerhejsning.
Kom og vær med til at hejse Standeren for en ny sejlersæson. Vi håber på godt vejr og
glæder os til igen at komme på havet.
Bådelauget er som sædvanlig vært for lidt at spise, og en tår til halsen

Lørdag den 1 juni 2024.
Grillaften:
Bådelauget påtænker at arrangere en grillaften på plænen ved standeren.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Der vil komme nærmere info. Når tiden nærmer sig.