Vi holder standerhejsning lørdag den 8/5 kl 15.00

Vi mødes på grill pladsen og bådelauget er vært med lidt og spise og drikke.

Jeg håber vi kan få et par fornøjlige times sammen her før sæson start.

På bestyrelsens vegne

Frede West