Indkaldelse til generalforsamling Rantzausminde Bådelaug
onsdag 20. april 2022 kl. 19.00 på Strandgården

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Budget og fastlæggelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af en suppleant til bestyrelsen
  8. valg af to revisorer
  9. Valg af revisor suppleant
  10. Eventuelt

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Frist er 13. april 2022.

Efter generalforsamlingen er Bådelauget vært ved et lille arrangement. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen kan ske på mail til post@rantzausmindebaadelaug.dk. Frist er 17. april 2022.

Med venlig hilsen bestyrelsen
Rantzausminde Bådelaug