Indkaldelse til generalforsamling Rantzausminde Bådelaug
– onsdag 22. marts 2023 kl. 19 på Strandgården

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Budget og fastlæggelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse. På valg er Majbritt Kjærulff, Lasse Nellemose Larsen og Henning Stampe.
  7. Valg af en suppleant til bestyrelsen. På valg er Henrik Rasmussen.
  8. Valg af to revisorer. På valg er Jens Christensen og Jørn Nielsen.
  9. Valg af revisor suppleant. På valg er Frank B. Jørgensen.
  10. Eventuelt

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Sidste frist er 14. marts 2023.

Efter generalforsamlingen er Rantzausminde Bådelaug vært ved et lille arrangement.
Tilmelding til spisning, efter generalforsamlingen, kan ske til Jens Erik Andersen på mobil 6172 0638 eller pr. mail til sjerik24@gmail.com. Frist er 18. marts 2023.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Rantzausminde Bådelaug