Generalforsamling onsdag 22. marts 2023 kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling Rantzausminde Bådelaug – onsdag 22. marts 2023 kl. 19 på Strandgården   Dagsorden Valg af dirigent Formandens beretning Regnskabsaflæggelse Budget og fastlæggelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Valg til bestyrelse....