Rantzausminde Bådelaug forside
   
Rantzausminde Bådelaug

 

 

Standernedtagning 2016

 

Rantzausminde Bådelaug holdt standernedtagning 
lørdag den 8. oktober
kl. 15.00.

Vores vejrprofet, bladredaktør Ole Madsen, havde lovet godt vejr. Man holder, hvad man lover. Så naturligvis skinnede solen fra en skyfri himmel. Vinden var kraftig fra NØ, men det betød intet, da grillpladsen ud over den flotte udsigt også yder læ for de fleste vindretninger.
Det var dejligt, at der deltog så mange (mindst 40) i arrangementet, og det endda med en aldersspredning, der tegner godt for foreningens fremtid.
Formand Jens Erik Andersen holdt talen. Ud over en karakteristik af sæsonens vejr, nævnte han, at med de seneste pæleudskiftninger og fornyelser af brodæk er havnen generelt i en fornuftig forfatning. Han omtalte også - suppleret af brugerudvalgsformand Jeppe Malmmose - planerne for østhavnen om opgradering af badefaciliteter, etablering af bølge- og strømværn og anløbsbro for udflugtsskibe samt måske endda en helt ny servicebygning. Svendborg Kommune har bevilget penge til udarbejdelse af et prospekt, der kan anvendes til fondssøgning. Havn/kommune fattes penge, siger de ofte. Ildsjæle er i gang, men der er plads til flere. Der lød en opfordring til, at specielt bådejere, der er generet af uroen i bassinet, melder sig på banen.
Inden flagkommandør Hans Jacobsen strøg standeren, råbte vi et længe leve RBL med et trefoldigt hurra, efterfulgt af det lange.
Derefter gik vi i gang med de lune æbleskiver og den varme kaffe. Her deltog Doktor Nielsen sammen med en Enkelt og lidt fynsk øl. Stemningen var god, og snakken gik livligt. Efter et par timer sluttede endnu et godt arrangement i RBL.

Referent:
Mogens Krüger-Olsen

Alt i alt en god Standernedtagning.

 
Formand Jens Erik byder velkommem


Hans klarer jobbet med at tage standeren ned
Så er fra Andersen klar med æbleskiverne


Der var god afsætning 


Poul har det vigtige job at gå rundt med flaskerne

 
 
 
 
 

              Sidst opdateret den 02-05-2019
Mail: post@rantzausmindebaadelaug.dk