Rantzausminde Bådelaug forside
   
Rantzausminde Bådelaug
Generalforsamling 2015

Generalforsamling i Rantzausminde Bådelaug på Strandgården
torsdag, den 19. marts 2015 kl. 19.30.

1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning.

3: Regnskabsaflæggelse.

4: Budget og fastsættelse af kontingent.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg til bestyrelsen.
(På valg er Jesper, Mogens og Poul, alle modtager genvalg)

7: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
(På valg er Kåre Kjærsgaard)

8: Valg af 2 revisorer. (På valg er Erik Hansen og Palle Debel)

9: Valg af 1 revisorsuppleant. (På valg er Leif Sølvason)

10: Eventuelt.

ad 1: Bestyrelsen foreslog Dennis Schmidt, som blev valgt.

ad 2: Formandens beretning blev godkendt.

ad 3: Regnskabet blev godkendt.

ad 4: Bestyrelsens forslag til budget for 2016 blev godkendt, og kontingent for 2016 på 100 kr blev vedtaget.

ad 5: -ingen indkomne forslag.

ad 6: Jesper, Mogens og Poul blev genvalgt.

ad 7: Kåre blev genvalgt.

ad 8: Erik Hansen og Palle Debel blev genvalgt.

ad 9: Leif Sølvason blev genvalgt.

ad 10: Under dette punkt, hvor alt kan debatteres, men intet vedtages, blev der stillet flere spørgsmål.

Frank Jørgensen spurgte bl.a. hvem der ejer spillet i skrænten ved den gamle bedding og hvem, der har ansvaret for trappen op til grillpladsen. Frank mente den var livsfarlig og nævnte, at der var rotter i samme område.
Bestyrelsen lovede at bringe spørgsmålene angående ejerskabet til spillet og ansvaret for trappen til grillpladsen videre til Svendborg Havn -ligeledes vil bestyrelsen viderebringe oplysnigen om rotter ved trappen op til grillpladsen til Havnen.

Under beretningen blev det nævnt, at Danske Tursejlere vil udlægge fortøjningsbøjer her i vores område. Der blev spurgt til, om det sker i samarbejde Dansk Sejlunion, hvilket kunne bekræftes, man kan benytte hinandens bøjer.

Problematikken omkring parkering i forbindelse med dykkere, der skal ud og dykke ved Ærøsund blev også berørt. Her kunne Mogens fortælle fra brugerudvalgsmøde, at SSS også var meget interesseret i en løsning på problemet, da der vanskeligt kan være plads til både dykkerbåde og
SSS´s aktiviteter med optimister og andre sejlbåde på samme område, så der vil blive arbejdet på en løsning på problemet.

Knud Madsen luftede tanken om at Bådelauget kunne gå sammen med andre lokale foreninger om f.eks. foredrag.

Endelig blev det foreslået at rykke generalforsamlingen frem til kl. 19.00

referent Poul


Se formandens beretning 2015 

Dennis valgt som diregent

Formanden aflægger års beretningen

Der lyttes og snakkes rundt omkring
 
 
 

Formandens beretning godkendt, det udløser en lille tår til halsen
 

 

 
 

Kasserer Poul gennemgår regnskabet
 

Det er med at holde ørene stive med alle de tal der flyver gennem luften
 

 

 

 

Lisbeth får lige strikket lidt, mon det er en fødselsdagsgave til Mogens
 
Generalforsamlingen er slut, så er der tid til hygge og smørebrødSå skal der skaffes og hygges
 

              Sidst opdateret den 02-05-2019
Mail: post@rantzausmindebaadelaug.dk