Rantzausminde Bådelaug forside
   
Rantzausminde Bådelaug
Generalforsamling 2014

Generalforsamling i Rantzausminde Bådelaug Torsdag den 20. marts kl. 19.30
på Strandgården.

30 medlemmer (incl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.:

ad 1: Dennis Schmidt blev foreslået og valgt som dirigent.

ad 2: Formandens fyldige beretning blev kommenteret og rost -og godkendt.

ad 3: Regnskabet blev gennemgået. Pkt. forsikring blev diskuteret, og der var opbakning til bestyrelsens holdning til fortsat at lade sig forsikre. Regnskabet godkendt.

ad 4: Det af bestyrelsen fremlagte forslag til budget for 2015 -herunder forslag om 100 kr i kontingent for 2015 blev enstemmigt vedtaget.

ad 5: Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag!

ad 6: Ole Madsen blev genvalgt og Kent Henriksen blev nyvalgt til bestyrelsen.

ad 7: Kåre Kjærsgaard blev nyvalgt som suppleant.

ad 8: Erik Hansen blev genvalgt og Palle Debel Jensen blev nyvalgt som revisor.

ad 9: Leif Sølvason blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 10: Evt. -Alt kan diskuteres -intet kan vedtages under dette pkt.

Der var en livlig meningsudveksling om flere ting bl.a.
Èn mente, at mastekranproblematikken kunne løses ved at flytte kranen længere tilbage (2-3 meter) fra kajkanten (en idé til Brugerudvalget).

Bådelauget lovede at viderebringe følgende til Havnekontoret:
1. Bliver der holdt øje med at hjertestarteren er i orden?
2. Redningsmateriel er i uorden efter vinterens storme.
3. Den grønne lanterne virker ikke.
4. Der blev klaget over for dårlige fortøjningsringe fler steder.
5. Nogle af broerne er i for dårlig stand. Jeg har efterfølgende fået oplyst fra Havnen, at der er tegnet et abonnement på tilsyn og vedligeholdelse af hjertestarter.

Efter generalforsamlingen var der smørrebrød fra Richardt´s Kød.

Ref. Poul

Dennis valgt som diregent

Formanden aflægger års beretningen

Kasserer Poul gennemgår regnskabet

Der lyttes og snakkes rundt omkring

Kåre (herunder) blev suppelant

Generalforsamlingen overstået, tid til lidt lækkertGodt smørrebrød fra Richart's KødLasse forlader os, tak for din store indsat????Samlet bestyrelse (minus Kåre og Ole)

 

              Sidst opdateret den 02-05-2019
Mail: post@rantzausmindebaadelaug.dk